Dried flowers, this is my own project over which I've been working for several years.
My flowers come from all over the world, from a different climatic zones, and I obtain them, among others, from botanical gardens and distant journeys. This plants are subjected to a long, usually 6-month process of preparation. During this process, they absorb various substances or dry in a special gas shield in order to give them the right shape and appearance. Then they are photographed and printed on graphic papers for further graphic and graphic transformation. I use all known and available workshop techniques. At the very end there is photography, post-production and digital printing in order to achieve a coherent and uniform effect of the whole and to be able to reproduce them. Graphics are printed on high quality special photo paper. Each prints is signed.
I give my flowers a second life.

Suszone kwiaty to projekt, który prowadzę już od kilku lat.
Moje kwiaty pochodzą z całego świata, z różnych stref klimatycznych, a pozyskuję je m.in z ogrodów botanicznych i z dalekich podróży. Rośliny poddawane są długiemu, trwającemu zazwyczaj 6 miesięcy procesowi preparowania. Podczas tego procesu chłoną one różne substancje lub suszą się w osłonie specjalnych gazów po to, by nadać im odpowiedni kształt i wygląd. Następnie są fotografowane i drukowane na papierach graficznych w celu dalszego przekształcenia malarskiego i graficznego. Używam wszelkich znanych i dostępnych technik warsztatowych. Na samym końcu jest fotografia, post-produkcja i wydruk tak, aby uzyskać spójny i jednolity efekt całości. Grafiki drukowane są na wysokiej jakości specjalnym papierze fotograficznym. Każdy wydruk jest przeze mnie podpisywany i numerowany. Grafiki mają limitowane edycje.
Daję moim kwiatom drugie życie.
Back to Top